U slučaju da se pojavi problem s nečim što ste kupili na internetu, klikom na donji gumb biti ćete preusmjereni na internetsku stranicu koja će vam pomoći u rješavanje nastalih problema i eventualnom postizanju izvansudske nagodbe.

Rješavanje sporova